دومین همایش ملی

 نهادینه‌سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالی


محورهای همایش:

توسعه پایدار، کارآفرینی ، آینده‌پژوهی ، علوم و فناوری‌های نوین

 

                                                                                                 محورهای ویژه:

           1- تبیین چالش‌ها، فرصت‌ها  و چشم‌اندازهای ممکن کارآفرینی و توسعه پایدار با  رویکرد  آموزش عالی استان خوزستان

          2 - چالش‌ها و راهکارهای رونق تولید واشتغال پایدار  با تأکید بر آموزش عالی

        3- علوم و فناوری‌های نوین کشاورزی برای توسعه پایدار

 

 

 

 

زمان برگزاری:        22 آبان‌ماه 1398                         مهلت ارسال مقالات:    2  آبان‌ماه 1398

اعلام نتایج داوری:   12 آبان‌ماه1398                         مهلت ثبت‌نام: 15 آبان‌ماه1398

محورهای همایش

1-دیدگاه‌ها و نظریه‌های آموزش عالی، پایداری و توسعه‌ پایدار

2- مبانی نظری و تجربی آموزش کارآفرینی در مراکز آموزش عالی

3- شناخت ویژگی‌ها و مولفه‌های دانشگاه کارآفرین در مقایسه با سایر دانشگاه‌ها

4- جایگاه آموزش عالی در اشتغال و رونق تولید در بخش کشاورزی

5- فرهنگ، اخلاق دانشگاهی و دانشگاه اسلامی برای توسعه پایدار

6- نوآوری و خلاقیت در کشاورزی

7- آینده‌نگری در شرکت‌های دانش‌بنیان با رویکرد رونق تولید و توسعه پایدار

8-رونق تولید با محوریت فعالیتهای کارآفرینانه

9- الزامات، چالش‌ها و فرصت‌های استقرار کارآفرینی در مراکز آموزش عالی

10-بررسی و معرفی تجارب موفق آموزش عالی کارآفرین در ایران و جهان

11- پژوهش و نوآوری در آموزش عالی کارآفرین برای توسعه پایدار

12-نقش انکوباتورها و پارک‌های علم و فناوری در توسعه کارآفرینی و رونق تولید

13- آسیب‌شناسی آموزش‌های دانشگاهی در راستای کارآفرینی در توسعه پایدار

14- شناخت ویژگی‌ها و عملکرد مراکز رشد در شکوفایی ایده‌ها در محیط‌های دانشگاهی

15- آینده‌پژوهی و آینده اندیشی در آموزش عالی کارآفرین با تاکید بر توسعه پایدار

16- نظریه‌ها و الگوهای چابک‌سازی مراکز آموزش عالی برای توسعه پایدار

17- الزامات پیاده‌سازی نظام آموزشی چابک در مراکز آموزش عالی

 

محورهای ویژه

1- تبیین چالش‌ها، فرصت‌ها و چشم‌اندازهای ممکن توسعه پایدار در مراکز آموزش عالی منطقه جنوب غرب کشور

2- چالش‌ها و راهکارهای رونق تولید و اشتغال پایدار با تأکید بر آموزش عالی

3-آینده‌پژوهی آموزش عالی با تأکید بر رونق تولید در بخش کشاورزی

4-اقتصاد، بازاریابی و بیمه محصولات کشاورزی و نقش آن در توسعه پایدار

5-تحلیل کارکرد طرح‌های پژوهشی دانشگاهی از منظر آینده‌پژوهی و ارتباط با جامعه

6-ارائه الگوهای نوین آموزشی و پژوهشی در حوزه آموزش عالی کشاورزی برای توسعه پایدار

7-رشته‌های کشاورزی با رویکرد کارآفرینانه برای توسعه پایدار

8-رشته‌های کشاورزی، رونق تولید و اشتغال

9-آینده‌پژوهی و آینده‌نگری در علوم کشاورزی با رویکرد رونق تولید

10- نقش مراکز آموزش عالی در جذب سرمایه‌گذاری و پژوهش‌های کاربردی در پساتحریم

11- کاربرد فناوری‌های نوین در علوم کشاورزی با رویکرد توسعه پایدار