بارگزاری فیش واریزی
1398-08-14

قابل توجه پژوهشگران محترم، خواهشمند است پس از پرداخت هزینه شرکت در همایش، اسکن اصل فیش واریزی را از طریق سامانه همایش، بخش صفحه شخصی به دبیرخانه همایش ارسال فرمایند.

* در صورت بروز خطا در ارسال فیش واریزی در صفحه شخصی، اسکن اصل فیش واریزی را به ایمیل همایش (asnrukh@gmail.com) ارسال نمایید.