دریافت گواهی پوستر
1398-08-20

قابل توجه نویسندگان محترم، دریافت گواهی برای ارایه دهندگان مقالات (به صورت حضوری) منوط به ارایه پوستر مقاله و پرداخت هزینه است.