اسامی کمیته علمی به شرح ذیل می‌باشد.

1-دکتر سید عطاء‌الله سیادت-استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

2-دکتر علی اسدی-استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3-دکتر احمد رضوانفر-استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

4-دکتر سید محمود حسینی-استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

5-دکتر بهمن خسروی‌پور-استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

6-دکتر غلامحسین حسینی‌نیا-دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

7-دکتر امیرحسین علی‌بیگی-دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه

8-دکتر جعفر یعقوبی-دانشیار دانشگاه زنجان

9-دکتر ملیحه فلکی –استادیار دانشگاه بیرجند

10-دکتر مسعود شمس-دانشیار دانشگاه زنجان

11-دکتر کیومرث زرافشانی –دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه

12-دکتر مسعود برادران –دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

13-دکتر منصور غنیان –دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

14-دکتر عباس عبدشاهی –دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

15- دکتر علیرضا ابدالی‌مشهدی –دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

16-دکتر محمدرضا سلیمانپور –استادیار دانشگاه آزاد ورامین

17- دکتر حسین مهدیزاده –دانشیار دانشگاه ایلام

18-دکتر معصومه فروزانی –دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

19-دکتر اسماعیل کرمی دهکردی – دانشیار دانشگاه زنجان

20-دکتر سعید محمدزاده –استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

21-دکتر رضا موحدی –دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

22-دکتر محمدرضا مرادی‌تلاوت –دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

23-دکتر مهرعلیزاده – استاد دانشگاه شهید چمران

24-دکتر مرتضی ممویی-استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

25- دکتر احمد یعقوبی فرانی- استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

26-دکتر سعید کریمی- استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

27-دکتر عباس بازرگان-استاد دانشگاه تهران

28-دکتر ابوالقاسم عربیون-دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

29-دکتر مرتضی اکبری-استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

30-دکتر جهانگیر یدالهی‌فارسی-دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

31-دکتر غلامرضایی –دانشگاه لرستان

32-دکتر سید منصور مرعشی-دانشیار دانشگاه چمران

33-دکتر حسین شعبانعلی فمی-استاد پردیس کشاورزی و منابع‌طبیعی دانشگاه تهران

34-دکتر کامبیز طالبی –استاد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

35-دکتر شهلا چوبچیان-استادیار دانشگاه ترییت مدرس

36-دکتر  محمدشریف شریف‌زاده – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

37-دکتر مجتبی قدیری-استاد دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

38-دکتر محمدرضا رضوانی-استاد دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

39-دکتر غلامحسین عبدالله‌زاده-دانشیار دانشگاه بوعلی‌سینا

40- دکتر مسعود صفایی‌مقدم-استاد دانشگاه شهید چمران

41- دکتر همایون مرادنژادی-دانشیار دانشگاه ایلام

42-دکتر سیدحسین مطیعی لنگرودی-استاد دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

43-دکتر کرامت‌اله زیاری –استاد دانشگاه تهران(رئیس دانشکده جغرافیا)

44- دکتر محمدحسین مبارکه-دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

45- دکتر محمدعلی‌کلی-رئیس اداره آموزش منابع طبیعی و آبخیزداری استان خوزستان

46- دکتر مسلم رحیمی-مدیرکل صدا و سیمای استان خوزستان

47-دکتر طایی-در کسب و کار-کارآفرینی